Jernbaneminner, Redaktør Aage Lunde, Tiden 1962 U/smussb. B O2

Klikk for større bilde
Jernbaneminner, Redaktør Aage Lunde, Tiden 1962 U/smussb. B O2

Arbeidsfolk forteller. 197 sider. Stedsregister. En rekke interessante sorthvite fotografier.