Joar Tranøy Oppvekst i samhold og konflikt Maana 2007