Jordens erobring. Frank Deberham. Innledning av Edward

Schackleton. Gyld. 1962. En atlas historie om menneskets reiser inn i det ukjente. S. 258s.