Jordens rikdommer. Hist. om varene og deres oppr. J. Semj. 1945M