Kaptein Dreyfus av Nicholas Halsz. dreyer. 1958. B

Spionsaken som rystet hele Europa og bragte Frankrike til borgerkrigens rand. Me et forord av C. J Hambro.