Kathrun Kuhlman Helbredet fra kreft Politisjefens bekjennelse Filadelfiaforlaget A/S 1974 P B O2