Kristus i Tabernaklet Frank H White Ill: Bemerkninger over ofringerne Kristiania 1888 skjolder