Land ingen har sett, Edvard Hoem, Oktober 2016 Smussb. B O2