Landbruk og gjødsling - Mineralgjødsel i perspektiv, Bøckman/Kaarstad/Lie/Richards, Norsk Hydro 1991 P B O2