Leningrad med omgivningar Fram 1984 U/smussbind B O