Litterâra texter Antologi fôr studier i svenska av M G Lokrantz och G Lokrantz Svenska institutet 1972 P B