Logaritme-tabeller med fem desimaler Til praktisk bruk C.T.Petersen Aschehoug 1965 19.oppl B O2