Med gamle kart gjennom Skiens historie. thure forlag. 2utg.

Skien 1999. thor Inge Rødseth. Tor kjetil Gardåsen. Byhistorisk kartbok for Skien og omegn. Ny