Med Hemingway på kryss og tvers - Artikler, reportasjer og reisebrev, Gyldendal 1968 U/smussb. B O

Klikk for større bilde
Med Hemingway på kryss og tvers - Artikler, reportasjer og reisebrev, Gyldendal 1968 U/smussb. B O