Modernismens genombrott, Nordiska ministerrådet och författarna 1990 P B O2