Mølnlycke Vafveri Aktiebolag 1849-1949

Klikk for større bilde
Mølnlycke Vafveri Aktiebolag 1849-1949