Norsk ski instruksjon Fjellskiløping 3 oppl. 1980 Bind3 B