Norsk skuespillerforbund Gjennom femti år 1898-1948 Egil Hjorth-Jenssen Gyld 1948 U/smussbind B O2