Oppdagelsernes tidsalder Historiens epoker. John R. Hale. Sesam

bibliotek. veien til fornyet vidsyn og velstand. Lademan 1968. S. B. fint ill.