Otto Risanger Skipet som ikke kunne synke J.W.Cappelens Forlag AS 1976 P B O2