Penner og personer 50 avisportretter gjennom 100 år o utvalg ved Kjell Chr Johanssen Bokkl 1982 U/smussbind B O