Per I Gedin. Litteraturen i virkeligheten. Gyld. 1976.

Om bokmarkedets historie og fremtid. P. B