Planlegging i byer og tettsteder Norsk forening for bolig og byplanlegging 1972 B