Skeppsbrev st helsinki 1933 st Finska Angfartygs aktiebolag A B Nyman&Schultz Stockholm

Klikk for større bilde
Skeppsbrev st helsinki 1933 st Finska Angfartygs aktiebolag A B Nyman&Schultz Stockholm