Skiensvassdragets fællesfløtningsforening gjennem 50 år

1862-1912 D. Cappelen Porsgrund 1913 B