Solidar En lifsfråga for hemmen Elsa Törne Akt 1905 U/smussbind B O2