Solvejg Eriksen Hele Norge lalla I tekst og bilder Ernst G.Mortensen Oslo 1945 B O2 litt skjev