Soppretter Thora Holm Plukking,rensing ,tillaging osv Gyld nøkkelbok 1970 pen P