Telemark i bilder. Buen kulturverksted. H. Henrikssveen. B

1984 2 oppl