Thore Thoresen Orientering om depotvirksomheten i bank Den Norske Creditbank 7.utgave 1966 B O2