Troels-lund . Historiske fortellinger. Tider og tanker. Bind2. B

gyld. 1911. sunnhetsbegr. i det 16 årh. Peder Oxe