Trygve Bratteli. Fange i natt og tåke Tiden 1980. B