Tsjingiz Ajtmatov og dagen varer lenger enn et århundre den Norske Bokklubben 1985 1.oppl Smussbind B O2