Verdenshistorien fra de første sivilisasjoner til renessansn

J. M. Roberts. Spektrum. 2005. B Over 900 store sider. S