William Heinesen himmelen smiler Det Norske Samlaget Oslo 1965 B O2