Yngve Norrvi 75 år i luften 1900-1975 Print in Sweden 1975 smussbind pen O2